Σ.Α.Ε.K. Χαλκίδας

Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης